România , tara care ar trebui desfintata. / “First they ignore you, then they laugh at you, then they fight you, then you win” Mahatma Gandhi

Posts tagged ‘agnosticism’

Agnosticism


Agnosticismul e concepţia filozofică potrivit căreia adevărul anumitor afirmaţii, mai ales afirmaţii teologice privind existenţa unui Dumnezeu sau a unor zei, este fie necunoscut fie imposibil de aflat. Termenul agnostic a fost creat de Thomas Henry Huxley în 1869 şi este folosit şi pentru descrierea celor neconvinşi de existenţa zeităţilor sau altor aspecte religioase. Cuvântul agnostic provine din greacă, compus din particula a (fără) şi gnosis (cunoaştere). Agnosticismul nu trebuie confundat cu poziţia opusă, gnosticismul.

Agnosticii pot afirma fie că nu este posibil să existe cunoaştere spirituală, fie ca ei, personal, nu dispun de o asemenea cunoaştere. În ambele cazuri este expus scepticism faţă de doctrinele religioase.

Deiştii şi ateiştii afirmă fie că există, fie că nu există Dumnezeu. Agnosticii declară însă că nimeni nu poate şti dacă Dumnezeu există sau nu.

Atitudinea acelora care preferă să nu se pronunţe asupra problemelor care nu intră în câmpul datelor experienţei.

Termenul a luat naştere în ambientul pozitivismului.

Deşi nu neagă existenţa lui Dumnezeu, agnosticismul spune că Dumnezeu nu poate fi cunoscut, iar existenţa lui nu poate fi probată (demonstrată).

Susţinut în forma lui cea mai rigidă de Th. Huxley (+1869) este şi poziţia împărtăşită de toţi aceia care nici mai înainte n-au recunoscut posibilitatea de a ajunge la Dumnezeu.

De exemplu, pentru I. Kant Dumnezeu, sustras cunoaşterii teoretice, rămâne un postulat al raţiunii practice;

F. Schleiermacher consideră religia fondată pe sentiment;

Iar G. Jung îl vede pe Dumnezeu ca pe un produs al abisului inconştient al eului.

Nor de etichete